Gedrag is meer dan je ziet!

wat iedere leerkracht moet weten over gedragsproblemen en -stoornissen

Gedrag is meer dan je ziet! voorzijde
Gedrag is meer dan je ziet! achterzijde
  • Gedrag is meer dan je ziet! voorkant
  • Gedrag is meer dan je ziet! achterkant

In het onderwijs worden leerkrachten vaak geconfronteerd met leerlingen die 'uitdagend' of 'ongewenst' gedrag vertonen. Soms is het moeilijk vast te stellen of het gaat om een fase in de normale ontwikkeling van het kind, of dat er sprake is van risicovol en op den duur ontwrichtend gedrag. Het is van groot belang dat leraren beseffen dat gedragsproblemen niet alleen te wijten zijn aan de leerling. Inzicht in de verschillende oorzaken van gedragsproblemen is dan ook onontbeerlijk; vaak kan met kennis en begrip het tij zelfs worden gekeerd. In deze derde, voordelige en geactualiseerde herdruk van Gedrag is meer dan je ziet! staat Willem de Jong stil bij de verschillende domeinen (leerling, gezin, school en omgeving) en de daarbij behorende risicofactoren. Ook besteedt hij bijvoorbeeld aandacht aan Intermittent Explosive Disorder (IED), een stoornis die is opgenomen in de nieuwste DSM. Leidraad in dit boek is: met kennis van zaken proactief werken. Anders gezegd: op grond van gegevens - en niet op grond van aannames - werken aan het professionaliseren van het pedagogisch en didactisch handelen.

Specificaties
ISBN/EAN 9789491806292
Auteur Willem de Jong
Uitgever Uitgeverij Pica
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 210.0 mm
Breedte 135.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.