Handboek Hoogbegaafdheid

Handboek Hoogbegaafdheid voorzijde
Handboek Hoogbegaafdheid achterzijde
  • Handboek Hoogbegaafdheid voorkant
  • Handboek Hoogbegaafdheid achterkant

"Het 'Handboek hoogbegaafdheid' biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen. In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema begaafd en bijzonder meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Het 'Handboek hoogbegaafdheid' is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven."

Specificaties
ISBN/EAN 9789023244813
Auteur Eleonoor van Gerven
Uitgever Gorcum b.v., Koninklijke Van
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 270
Lengte 240.0 mm
Breedte 167.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.