Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs

Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs voorzijde
Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs achterzijde
  • Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs voorkant
  • Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs achterkant

Kinderen met gedragsproblemen worden gezien als een bijzonder uitdagende populatie om te onderwijzen en te ondersteunen. Passend onderwijs heeft als doel om zo veel mogelijk kinderen met een beperking in het regulier onderwijs op te vangen. Het is daarom voor leerkrachten en intern begeleiders van zeer groot belang dat zij inzicht hebben in de manieren waarop kinderen met gedragsproblemen effectief begeleid kunnen worden en in de vooruitgang die zij laten zien. Ook is het belangrijk te weten welke kenmerken bepalend zijn voor de keuze voor een reguliere of speciale school en hoe problemen op gezinsniveau doorwerken in de klas. In Kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs bespreekt Regina Stoutjesdijk deze onderwerpen door op een toegankelijke manier verslag te doen van de uitkomsten van een onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen met gedragsproblemen in het speciaal onderwijs. Naast gedragsproblemen in zijn algemeenheid, is er ook aandacht voor ADHD en autismespectrumstoornissen. Ook biedt de auteur een overzicht van het speciaal onderwijs in Nederland en een stand van zaken van eerder onderzoek naar deze populatie. Ze sluit af met implicaties van de onderzoeksresultaten voor de onderwijspraktijk. Dr. Regina Stoutjesdijk studeerde ontwikkelingspsychologie. Zij deed beleidsonderzoek naar de indicatiestelling rondom leerlinggebonden financiering (het 'rugzakje') en wetenschappelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in het cluster 4 speciaal onderwijs...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789088506994
Auteur Regina Stoutjesdijk
Uitgever SWP, Uitgeverij B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 207.0 mm
Breedte 143.0 mm
Momenteel werkt zij als senior beleidsadviseur bij de Onderwijsraad.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.