Luister je wel naar mij?

gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar

Luister je wel naar mij? voorzijde
Luister je wel naar mij? achterzijde
  • Luister je wel naar mij? voorkant
  • Luister je wel naar mij? achterkant

Literatuur over gespreksvoering met kinderen bestaat nauwelijks. Spreken met kinderen is echter voor bijna iedereen een dagelijkse bezigheid en voor professionals een kernactiviteit. Desondanks is er tijdens opleidingen nauwelijks aandacht voor. Naast het voeren van vraaggesprekken met kinderen wordt in deze uitgave gespreksvoering in het algemeen beschreven en behandelt het in het bijzonder hulpverleningsgesprekken en gesprekken in de schoolsituatie. In Luister je wel naar mij? beschrijft Martine Delfos hoe een gesprek met vierjarigen, achtjarigen of twaalfjarigen gevoerd kan worden. Moet je praten en spelen tegelijk? Welke vraagtechnieken zijn op welke leeftijd geschikt? Hoe schat ik de mentale leeftijd van een kind in? Hoe zorg je dat het kind een optimale getuige is? Luister je wel naar mij? dat Martine Delfos schreef met medewerking van Jorien Meerdink en Fiet van Beek van bureau WESP, is een boek over gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf waarin het meest recente onderzoek verwerkt is tot een model van leeftijdgewijze vormen van gespreksvoering. Het is geschikt als leerboek voor mensen die met kinderen in de basisschoolleeftijd werken, van leerkracht of politieagent tot therapeut. Dr. Martine F. Delfos is psycholoog/therapeut en is gespecialiseerd in het werken met meervoudig getraumatiseerde kinderen en volwassenen. Zij werkt onder andere binnen de jeugdhulpverlening en verzorgt nascholing aan psychologen, orthopedagogen, artsen, maatschappelijk werkers en groepsleiders. Contact met de auteur Kijk op de website van Martine Delfos voor een volledige overzicht van haar boeken: www.mdelfos.nl.

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789088505102
Auteur Martine Delfos
Uitgever SWP, Uitgeverij B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 208
Lengte 236.0 mm
Breedte 160.0 mm
1 Inleiding 1.1 De dominantie van taal 1.2 Leercapaciteit en leerbereidheid van kinderen 1.3 Betrouwbaarheid en suggestibiliteit 1.4 Fantasie en werkelijkheid 1.5 Vraaggericht werken 1.6 Het gesprekskader 1.7 De opbouw van het boek 2 De ontwikkeling van kinderen van vier tot twaalf jaar 2.1 het kind als kleine volwassene 2.2 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar 2.3 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van zes tot acht jaar 2.4 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van acht tot tien jaar 2.5 De psychosociale ontwikkeling van kinderen van tien tot twaalf jaar 3 De gespreksvoering 3.1 Invullen 3.2 Kwaliteit van een gesprek 3.3 Communicatievoorwaarden 3.3.1 Ga op dezelfde (oog)hoogte zitten als het kind 3.3.2 Kijk naar een kind terwijl je spreekt 3.3.3 Alterneer het wel en niet maken van oogcontact met een kind terwijl je spreekt 3.3.4 Stel het kind op zijn of haar gemak 3.3,5 Luister naar wat een kind zegt 3.3.6 Laat met behulp van voorbeelden zien dat wat het kind zegt, effect heeft 3.3.7 Vertel het kind dat het je moet zeggen wat het vindt of wil, omdat je het niet weet als het kind het je niet vertelt 3.3.8 Probeer spelen en praten te combineren 3.3.9 Signaleer dat je het gesprek afbreekt en later zal voortzetten wanneer je merkt da t het kind afhaakt 3.3.10 Wanneer je een moeilijk gesprek hebt gehad, zorg dan dat het kind daarna tot zichzelf kan komen 3.4 Metacommunicatie 3.4.1 Maak het doel van het gesprek duidelijk 3.4.2 Laat een kind weten wat je intenties zijn 3.4.3 Laat een kind weten dat je feedback nodig hebt 3.4.4 Laat een kind weten dat het mag zwijgen 3.4.5 Probeer te vernoemen wat je voelt en volg wat je voelt 3.4.6 Nodig het kind uit zijn of haar mening over het gesprek te geven 3.4.7 Maak metacommunicatie een vast onderdeel van de communicatie 3.5 De deskundigheid van de gesprekspartners 3.6 De verschillende belangen van de gesprekspartners 3.7 Loyaliteit 3.8 Taalvaardigheid en geslotenheid 3.9 Overdracht en tegenoverdracht 4 De gesprekstechnieken 4.1 De opbouw van een gesprek 4.1.1 De voorbereiding 4.1.2 De eerst stap: jezelf voorstellen 4.1.3 De introductie van het gesprekskader 4.1.4 Introductie-vragen 4.1.5 De startvraag INHOUDSOPGAVE Luister je wel naar míj? / Martine F. Delfos ISBN 90-6665-340-X BV Uitgeverij SWP 4.1.6 De romp 4.1.7 De afronding 4.2 Vraagtechnieken 4.2.1 Open en gesloten vragen 4.2.2 Doorvragen 4.2.3 Suggestief vragen 4.2.4 Meervoudig vragen 4.2.5 Vraag herhalen of verduidelijken 4.2.6 Antwoord herhalen of samenvatten 4.2.7 Samenvattend vragen 4.3 De beleving 4.4 Lichaamstaal 4.4.1 Lichaamshouding 4.4.2 Stemgebruik 4.5 Algemene houding 5 Gespreksvoering naar leeftijd 5.1 Het inschatten van het mentale leeftijdsniveau van een kind 5.2 Gespreksvoering met kinderen van vier tot zes jaar 5.3 Gespreksvoering met kinderen van zes tot acht jaar 5.4 Gespreksvoering met kinderen van acht tot tien jaar 5.5 Gespreksvoering met kinderen van tien tot twaalf jaar 6 Epiloog Bijlage 1 Overzicht kenmerken gespreksvoering naar leeftijd Bijlage 11 Checklist Jennings Lijst van overzichten Literatuurlijst Zaken en namenregister

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.