NLD theorie en aanpak in het basisonderwijs

NLD theorie en aanpak in het basisonderwijs voorzijde
NLD theorie en aanpak in het basisonderwijs achterzijde
  • NLD theorie en aanpak in het basisonderwijs voorkant
  • NLD theorie en aanpak in het basisonderwijs achterkant

Meet: risico op NLD Leeftijdsbereik: van 0 t/m 5 en 6 t/m 12 jaar Afnameduur: circa 15 minuten Prijs online afname € 3,20 Toepasbaar in: onderwijs en jeugdzorg Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)Doel van de testDe NLD-schalen screenen het risico op de aanwezigheid van een non-verbale leerstoornis. Een non-verbale leerstoornis is een neuropsychologische stoornis die ontstaat door een onevenwichtige ontwikkeling van hersenfuncties. Kinderen met NLD ontwikkelen zich auditief en verbaal veel sterker dan visueel en tactiel. Hierdoor ontstaat het volgende specifieke patroon van vaardigheden en tekorten. Vaardigheden: goede geluidswaarneming, goed auditief en verbaal geheugen, goede herhaling van verbale informatie, sterk verbaal associatievermogen en een grote verbale output. Tekorten: slechte verwerking van nieuwe en complexe informatie, onvoldoende begrip van inhoud, moeite met ingewikkelde denkprocessen, slecht inzicht in oorzaak- gevolgrelaties. Dit ontwikkelingspatroon heeft grote invloed op de leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Afname van de NLD is met name geïndiceerd bij kinderen met een voortschrijdende rekenachterstand en problemen met begrijpend lezen, terwijl technisch lezen en spelling wel vooruit gaan...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789031348916
Auteur A. Serlier-van den Bergh
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 93
Lengte 242.0 mm
Breedte 168.0 mm
Ook een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling kan wijzen op de aanwezigheid van NLD. Vroege onderkenning van NLD maakt interventie mogelijk. De NLD-schalen helpen u bij het tijdig opsporen van kinderen met NLD problematiek. ToepassingsmogelijkhedenScreening in het onderwijs en de jeugdzorg. Voor het geven van een indicatie over de mogelijke aanwezigheid van NLD en de eventuele noodzaak van doorverwijzing of vervolgonderzoek. Wat meten de NLD-schalen?De NLD-schalen screenen het risico op de aanwezigheid van NLD. De schalen beschrijven negen dimensies die de basiskenmerken van NLD vertegenwoordigen. Deze basiskenmerken zijn te verdelen in drie clusters: Neurologische ontwikkeling verbaliteit en begrip auditieve perceptie tactiele perceptie visuele perceptie en onbekendheid motorische ontwikkeling Schoolprestaties letterlijk geheugen en technisch lezen handschrift begrijpend lezen en rekenen Sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen Voor wie?De NLD-schalen kunnen worden ingevuld en gescoord door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen de lijsten gebruiken. De uitslag mag echter alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals. Afname en scoringEr zijn twee versies van de NLD. De Voorschoolse NLD-schaal is bedoeld om de vroege kenmerken van NLD te meten bij kinderen van 0 t/m 5 jaar. Van 6 t/m twaalf jaar wordt gebruik gemaakt van de NLD-schaal. De Voorschoolse NLD-schaal wordt ingevuld door de ouder(s). Deze schaal bestaat uit 40 vragen. Bij kinderen vanaf 6 jaar wordt aangeraden zowel de Voorschoolse NLD-schaal als de NLD-schaal af te nemen. De voorschoolse NLD-schaal wordt ook dan door de ouder(s) ingevuld. De NLD-schaal kan door de ouders, een leerkracht of hulpverlener worden ingevuld. De NLD-schaal bestaat uit 34 vragen. Per vragenlijst duurt het invullen circa 15 minuten. De formulieren zijn zelfscorend. Met behulp van het NLD- profielblad kan het profiel van vaardigheden en tekorten van het betreffende kind zichtbaar worden gemaakt. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb. Heeft u een testwebaccount? Log direct in. Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen. Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de NLD-schalen Handleiding beschikt. NormgegevensInterpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden de volgende normgegevens verstrekt: algemene jeugdbevolking NLD-risicogroep (voor kinderen met lees- en/of spel- en/of rekenproblemen) De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in: een lage kans op NLD mogelijk NLD een hoge kans op NLD

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.