Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD-schalen) - voorschoolse schalen

set van 15 formulieren

Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD-schalen) - voorschoolse schalen
  • Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD-schalen) - voorschoolse schalen voorkant
  • Non-verbale Leerstoornisschalen (NLD-schalen) - voorschoolse schalen achterkant

Doel van de test De NLD-schalen screenen het risico op de aanwezigheid van een non-verbale leerstoornis. Een non-verbale leerstoornis is een neuropsychologische stoornis die ontstaat door een onevenwichtige ontwikkeling van hersenfuncties. Kinderen met NLD ontwikkelen zich auditief en verbaal veel sterker dan visueel en tactiel. Hierdoor ontstaat een specifiek patroon van vaardigheden en tekorten. Vaardigheden: goede geluidswaarneming, goed auditief en verbaal geheugen, goede herhaling van verbale informatie, sterk verbaal associatievermogen en een grote verbale output. Tekorten: slechte verwerking van nieuwe en complexe informatie, onvoldoende begrip van inhoud, moeite met ingewikkelde denkprocessen, slecht inzicht in oorzaak- gevolgrelaties. Dit ontwikkelingspatroon heeft grote invloed op de leerprestaties en de sociaal- emotionele ontwikkeling. Afname van de NLD is met name geïndiceerd bij kinderen met een voortschrijdende rekenachterstand en problemen met begrijpend lezen, terwijl technisch lezen en spelling wel vooruit gaan. Ook een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling kan wijzen op de aanwezigheid van NLD. Vroege onderkenning van NLD maakt interventie mogelijk. Toepassing Screening en diagnostiek: geeft in onderwijs en jeugdzorg een indicatie over de mogelijke aanwezigheid van NLD en de eventuele noodzaak van doorverwijzing of vervolgonderzoek. Wat meten de NLD-schalen? De NLD-schalen screenen het risico op de aanwezigheid van NLD. De schalen beschrijven negen dimensies die de basiskenmerken van NLD vertegenwoordigen. Deze basiskenmerken zijn te verdelen in drie clusters: Neurologische ontwikkeling 1. verbaliteit en begrip 2. auditieve perceptie 3. tactiele perceptie 4. visuele perceptie en onbekendheid 5. motorische ontwikkeling Schoolprestaties 1. letterlijk geheugen en technisch lezen 2. handschrift 3. begrijpend lezen en rekenen Sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen 1. sociaal-emotionele ontwikkeling en aanpassingsvermogen Voor wie? De NLD-schalen worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen de lijsten gebruiken. De uitslag mag alleen worden bepaald en geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals. Afname en scoring Er zijn twee versies van de NLD-schalen: de Voorschoolse NLD-schaal voor kinderen van 0 t/m 5 jaar en de NLD-schaal voor kinderen van 6 t/m twaalf jaar. De Voorschoolse NLD-schaal wordt ingevuld door de ouder(s). Deze schaal bestaat uit 40 vragen. De NLD-schaal wordt door de ouders, een leerkracht of hulpverlener ingevuld. De NLD-schaal bestaat uit 34 vragen. Per vragenlijst duurt het invullen circa 15 minuten. Met behulp van het NLD-profielblad wordt het profiel van vaardigheden en tekorten zichtbaar gemaakt. Belangrijk: u kunt dit instrument alleen afnemen als u over de handleiding beschikt. Normen Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kan men zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden de volgende normgegevens verstrekt: • algemene jeugdbevolking • NLD-risicogroep (voor kinderen met lees- en/of spel- en/of rekenproblemen) Materialen NLD-schalen- handleiding NLD-voorschoolse schalen voor kinderen van 0 t/m 5 jaar- scoreformulieren (set van 15) NLD-schalen voor kinderen van 6 t/m 12 jaar- scoreformulieren (set van 15) NLD-profielformulieren (set van 15) Poster Leerstoornissen NLD-kwartet

Specificaties
ISBN/EAN 9789031347551
Auteur
Uitgever Springer Media B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Losbladig
Pagina's
Lengte 310.0 mm
Breedte 212.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.