Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden

Een overzicht van de wetenschappelijke kennis

Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden voorzijde
Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden achterzijde
  • Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden voorkant
  • Onderwijs aan zeer makkelijk lerenden of hoogbegaafden achterkant

In Nederland zijn er alleen al in het basisonderwijs ruim 30.000 kinderen die zeer makkelijk kunnen leren. Hierdoor passen zij niet goed in het bestaande onderwijssysteem. Als het onderwijs aan deze kinderen niet aan hun leerbehoeften wordt aangepast, kunnen zij leer- en gedragsproblemen krijgen. Deze problemen komen tot uiting in onderpresteren, belemmeringen in de ontwikkeling, blijvend motivatieverlies, verveling, sociale en emotionele problemen, depressie of andere psychische stoornissen. Problemen en ervaringen die kinderen op school en bij het leren opdoen beïnvloeden niet alleen hun functioneren op de basisschool. Ze hebben ook een verregaande invloed op hun functioneren tijdens een vervolgopleiding en bij het vinden van een plaats in de maatschappij. Wanneer deze kinderen niet goed worden begeleid, kunnen zij uiteindelijk uitvallen uit het onderwijssysteem. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk dat het onderwijs wordt aangepast. In dit boek wordt een beknopt overzicht gegeven van wetenschappelijke kennis over het onderwijs aan kinderen die zeer makkelijk leren, veelal hoogbegaafden genoemd. Ingegaan wordt op de definiëring van zeer makkelijk lerend of hoogbegaafd, de noodzaak van aangepast onderwijs voor deze kinderen, de gevolgen als het onderwijs niet aan hen wordt aangepast, en de vraag welke aanpassingen nodig zijn...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789463012355
Auteur Willy de Heer
Uitgever Eburon Uitgeverij B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 104
Lengte 220.0 mm
Breedte 155.0 mm
Auteur Willy de Heer is oprichtster van de stichting Kenniscentrum voor Makkelijk Lerenden. De missie van de stichting is om zeer makkelijk èn makkelijk lerenden onderwijs te bieden dat aansluit bij hun leerbehoeften, waardoor zij hun persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens zo volledig mogelijk kunnen ontplooien.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.