Op stap

continu methodiek voor sociaal-emotionele ontwikkeling voor jeugdigen met gedragsproblemen in (24-uurs) zorg

Op stap voorzijde
Op stap achterzijde
  • Op stap voorkant
  • Op stap achterkant

Problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling liggen aan de basis van de meeste problemen bij jeugdigen, welke zijn opgenomen binnen de jeugdzorg. Kortdurende behandelprogramma's gaan vaak in op het aanleren van praktische vaardigheden en niet op deze onderliggende sociaal-emotionele problematiek. Dat maakte een behandelmethodiek nodig die met jeugdigen bezig gaat in hun dagelijks leven en die hun sociaal-emotionele ontwikkeling verbetert. In Op Stap wordt - met een viertal jeugdigen als voorbeeld - uitleg gegeven over deze groepsbehandelmethodiek. Het eerste deel van het boek behandelt verschillende theoretische achtergronden, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, hechting en mentaliserend vermogen. En ook de oplossingsgerichte therapie en de groepsdynamica worden besproken. In het tweede deel van het boek wordt de methodiek praktisch uitgewerkt. Op Stap gaat uit van een 24-uurs behandeling, waarbij dagstructuur wordt aangeboden. De methodiek werkt verder met 7 kleurstappen, welke de sociaal-emotionele ontwikkeling stimuleren. Aan deze ontwikkeling wordt gewerkt met behulp van doelenkaarten gedurende de dag en een doelenbord op de groep. Om hieraan te voldoen werkt de jeugdige aan eigen 'klussen'. Deze passen in een kleurstap en zijn afgestemd op het behandelplan. Bij deze 'klussen' is een werkboekje met werkbladen opgenomen...

Lees verder
Specificaties
ISBN/EAN 9789088507724
Auteur Judith van de Blokenhoeve
Uitgever SWP, Uitgeverij B.V.
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's
Lengte 240.0 mm
Breedte 170.0 mm
Op Stap is geschikt voor groepsbegeleiders en professionals in de zorg aan jeugdigen in de jeugdpsychiatrie, forensische jeugdzorg, orthopedagogische behandelcentra en in de zorg aan jeugdigen met een lichte verstandelijke beperking en (complex) probleemgedrag. Ook jeugdigen met milde(re) problematiek -of deels thuiswonend zijn- kunnen profiteren van de methodiek. Judith van de Blokenhoeve is GZ-psycholoog, cognitief gedragstherapeut VGCt®, psychotraumatherapeut NtVP® en EMDR Europe Practitioner en ruim 25 jaar werkzaam in genoemde werkvelden.

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.