Principes van de psychometrie

Hoe beoordeel je de kwaliteit van psychologische testen?

Principes van de psychometrie voorzijde
Principes van de psychometrie achterzijde
  • Principes van de psychometrie voorkant
  • Principes van de psychometrie achterkant

Psychologische testen zijn alomtegenwoordig in ons dagelijks leven. Ze spelen een rol in allerlei beslissingen die genomen worden, van diagnostiek in de klinische praktijk tot keuzes in beleidsvoering op basis van marktonderzoek. Voor psychologen vormen psychologische testen dan ook een essentieel instrument. Principes van de Psychometrie biedt de lezer een inleiding in de basiselementen van psychometrie, of de wetenschappelijke studie naar de kwaliteit van psychologische testen. De bedoeling van dit boek is om op een toegankelijke wijze duidelijk te maken wat psychologische testen zijn en hoe we hun kwaliteit op verschillende manieren kunnen inschatten. Dankzij dit boek zal je als (toekomstig) psycholoog kunnen inschatten waarom bepaalde testen te verkiezen zijn boven anderen. Voor het brede publiek biedt dit boek een inkijk in de fascinerende geschiedenis van psychologische testen en verklaart het waarom de testen waarmee we allen op regelmatige basis geconfronteerd worden op een bepaalde manier opgebouwd zijn. Psychometrie van de psychometrie is opgedeeld in 12 hoofdstukken, die starten bij de rijke geschiedenis van de psychometrie en de verschillende soorten psychologische testen die momenteel bestaan. Een apart hoofdstuk behandelt enkele basisconcepten uit de statistiek die in de verdere hoofdstukken gebruikt worden, en staat stil bij het gebruik van statistiek om scores op een psychologische test interpreteerbaar te maken. De kern van dit boek wordt gevormd door vier hoofdstukken die inzoomen op de theorie en schatting in de praktijk van twee essentiële kenmerken van goede psychologische testen: betrouwbaarheid en construct validiteit. De vier laatste hoofdstukken bespreken vertekeningen die kunnen optreden bij de afname van psychologische testen, en focussen op items in testen via item-analyse en de meer recente Item Respons Theorie. Het laatste hoofdstuk beoordeelt de kwaliteit van testen in het kader van diagnostiek, met aandacht voor de accuraatheid van testen in het stellen van diagnoses. OVER DE AUTEUR Tim Vantilborghis hoofddocent Onderzoeksmethoden en -Technieken aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij heeft een achtergrond in de Arbeids- en Organisatie-psychologie, die hij koppelt aan een passie voor methodologie, statistiek, en open science. Hij is auteur van meer dan 40 wetenschappelijke artikels en 9 boekhoofdstukken. Hij is eveneens lid van het Executive Committee van de Belgian Association for Psychological Sciences.

Specificaties
ISBN/EAN 9789464674309
Auteur Tim Vantilborgh
Uitgever Acco uitgeverij
Taal Nederlands
Uitvoering Paperback / gebrocheerd
Pagina's 352
Lengte 242.0 mm
Breedte 172.0 mm

Wat vinden anderen?

Er zijn nog geen reviews van dit product.